Současný design a vnitřní prostředí energeticky úsporných budov pozitivně ovlivňují screenové clony

Screenové clony Minirol jsou produktem s velkým potenciálem - umí odstínit až 95 % sluneční energie a přitom propouští do interiéru světlo a čerstvý vzduch. Díky svým jedinečným vlastnostem brání přehřívání interiéru a tím šetří náklady na klimatizaci. Vstupní data navíc usnadňují provádění potřebných výpočtů při optimalizaci návrhu protisluneční ochrany.
 
Vliv screenových clon na tepelnou a zrakovou pohodu v objektu
Velkou výhodou je, že u tohoto typu stínicí techniky může použít autor projektu parametry tkaniny, tedy materiálu clony, zároveň pro hodnocení celého výrobku. Všechny potřebné údaje, se kterými v praxi běžně projektant pracuje, jsou uvedeny ve vzorníku screenových látek, dodávaných pro screenové clony Minirol. Nejsou to však zdaleka všechny parametry, podle kterých lze zařízení protisluneční ochrany hodnotit a vybírat. Norma ČSN EN 14501 uvádí i další hodnotící kritéria pro zrakovou pohodu. Jedná se o požadavky na neprůsvitnost, ale zejména na zrakový kontakt s okolím, ochranu před oslněním, využití denního světla, podání barev a noční soukromí. Všechny potřebné údaje pro zatřídění podle těchto kritérií jsou přitom projektantům k dispozici u firmy Minirol. S daty lze přitom v konkrétních případech jednoduše a rychle pracovat. 
 
Sluneční záření a zařízení protisluneční ochrany
Samotné zařízení protisluneční ochrany, v tomto případě screenová clona, je charakterizováno činiteli odrazivosti Rs, pohltivosti As a propustnosti Ts pro sluneční záření. Platí vztah, že As+Ts+Rs=1, nebo-li 100 %. Propustnost screenu pro viditelnou složku záření udává ve vzorníku parametr Tv, který odpovídá normové hodnotě světelná propustnost zařízení protisluneční ochrany. Při výběru vhodné screenové clony je potřeba vycházet z požadavků na osvětlenost interiéru (u kanceláře je cca 500 lx) a intenzity slunečního záření (den při zamračené obloze v létě reprezentuje osvětlenost 20 000 lx, letní den ve stínu 10 000 lx). Požadované hodnoty pak lze, při zohlednění úhlu dopadu záření, snadno dopočítat pomoci údajů uvedených ve vzorníku screenových clon Minirol.
 
Příslušné výpočty i zkušenosti z praxe ukazují, že vliv stínění screenovou clonou na energetickou bilanci budovy je zásadní, zejména pokud jde o letní měsíce. V jejich průběhu je možné podle provedených měření snížit teplotu uvnitř místnosti o 3–7 °C. Pro screenovou roletu je pak typické, že při vysokém účinku při odstínění nežádoucích účinků slunečního záření zůstává zachován vizuální kontakt s vnějším prostředím a možnost využití přímého denního světla.
 
 

5 let záruka na vybrané komponenty
Technické poradenství na místě
Poptávka zdarma
Výrobky na míru
Přihlaste se k odběru Newsletteru a mějte neustále přehled o novinkách a produktech