Projekty EU

B

Podnikové vzdělávání ve společnosti Building Plastics – OPZ 97

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Building Plastics ČR, s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Základní údaje o projektu