Projekty EU

Energetické úspory ve společnosti BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.

Společnost BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o. realizuje v letech 2020 - 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Úspory energie III. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, s názvem Energetické úspory ve společnosti BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 
Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie objektu společnosti  BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.
Dosažením tohoto cíle dojde k zefektivnění energetického hospodářství a tím i ke značným energetickým / finančním úsporám firmy.

Podnikové vzdělávání ve společnosti Building Plastics – OPZ 97

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Building Plastics ČR, s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Základní údaje o projektu