Jak podat žádost o dotaci Nová zelená úsporám krok za krokem

Článek
Jak podat žádost o dotaci Nová zelená úsporám krok za krokem
Už jste slyšeli o možnosti čerpat dotaci na venkovní stínění?. Ministerstvo životního prostředí vypsalo další kolo dotací zaměřující se na snížení energetické náročnosti budov a zvýšení úspor domácnosti, které skončí na konci roku 2021. Zjistěte, jak přesně žádost o dotaci s názvem Nová zelená úsporám podat.

Dvakrát ověřujte, jednou žádejte

Žádost o dotaci můžete podat pouze jednou za vypsané období, proto vše dobře zvažte a připravte si veškeré potřebné podklady. My vám prozradíme, jak na to.

1. Zjistěte, jestli splňujete podmínky

Dotace na zateplení rodinných domů má jasná kritéria:
  • žádat může pouze vlastník rodinného domu
  • vztahuje se výhradně na budovy se stavebním povolením schváleným před termínem 1. 7. 2007
  • opatření prováděná v rámci dotace musíte dokončit do 2 let od schválení žádosti
  • podpořené úpravy domu můžete provést svépomocí nebo si pozvat dodavatelskou firmu.

2. Dobře si to spočítejte

Protože se dotace vyplácí zpětně, doporučujeme si propočítat finanční náročnost všech úprav. Nejdříve totiž budete muset vše zaplatit sami a následně čekat na potvrzení dotace a následně její výplatu. 

Dotace nikdy nepokrývá 100% nákladů, ale vyžaduje vaši spoluúčast. Kolik dotace z celkových nákladů pokryje záleží také na tom, jestli zažádáte pouze o dotaci na stínění nebo také na další úsporná opatření (viz bod 3).​

3. Rozmyslete si, na co všechno budete dotaci žádat

Příspěvek na venkovní stínění spadá pod dotaci na zateplení rodinných domů. Vedle samotného zateplení stěn, stropu, podlahy a střechy sem patří i výměna oken a dveří, vybudování zelené střechy, využití tepla z odpadní vody nebo vypracování odborného posudku v této oblasti.

4. Vyberte si specialistu

Splněné podmínky dotace doložíte odborným posudkem, jehož dvě části musí zpracovat oprávněné osoby. Projektovou dokumentaci může zpracovat odborník s autorizací podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů. Energetické hodnocení musí připravit specialista s oprávněním podle zákona o hospodaření energií.

5. Připravte si vše potřebné pro podání žádosti

  • Odborný posudek, jehož součástí musí být projektová dokumentace a energetického hodnocení (viz bod 4).
  • Krycí list technických parametrů s podpisem zpracovatele.

6. Žádost podejte

Vyberte si, jestli žádost podáte elektronicky nebo ji fyzicky doručíte administrátorovi dotace.
  • V prvním případě se na stránkách dotace Nová zelená úsporám nejprve registrujete, poté vyplňte formulář pro podání žádosti. K ruce si vezměte krycí list technických parametrů, který se do formuláře také uvádí.
  • V případě vyplňování papírové žádosti ji podepište a se všemi přílohami ji doruče na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.

7. Počkejte na vyjádření

Po obdržení žádosti mají pracovníci fondu 2 až 3 týdny na kontrolu správnosti žádosti a další 2 až 3 týdny mají na ověření všech technických parametrů. 
  • Pokud je vše v pořádku, dostanete akceptační dopis a poté máte 1 až 3 roky na provedení a doložení podpořených úprav. 
  • V případě nedostatečných podkladů dostanete výzvu k odstranění nedostatků s termínem 30 kalendářních dní.

Z produktů značky Minirol spadá do kategorie podpořeného stínění předokenní rolety a screenové clony. S podáním žádosti na dotaci  se zaměřením na pořízení stínění Minirol vám rádi poradíme.