Jak žádat o dotace na venkovní rolety?

Pokud provádíte rekonstrukci či zateplení rodinného domu, anebo o tom alespoň v blízké době uvažujete, měli byste vědět o možnosti žádat o dotaci na venkovní stínění. Ministerstvo životního prostředí v říjnu 2018 spustilo další kolo dotačního programu Nová zelená úsporám, jehož cílem je podpora snížení energetické náročnosti budov. Ukončení příjmu žádostí je na konci roku 2021.

Pravidla pro podání žádosti

Název programu

A - snižování energetické náročnosti budov

Do kdy žádat

Minimálně do roku 2025 (výhled je až do roku 2030) nebo do vyčerpání rozpočtu na dotace. Podat žádost můžete před stavbou, během ní i po jejím dokončení.

Kdo může žádat

Majitel nebo investor rodinného nebo bytového domu, fyzická i právnická osoba.

Na jakou stavbu se dotace vztahuje

Na stavbu stojící na území České republiky, jejíž majitel podal žádost o stavební povolení do 1. 7. 2007.

Jak podat žádost

Jediným způsobem je registrace a vyplnění online formuláře na stránkách programu Nová zelená úsporám.

O kolik lze žádat

U stínící techniky se to počítá fixní částkou dle typu stínění. U manuálně ovládané rolety na okna nebo žaluzie jde o 1 000 Kč/m2  a u motoricky ovládaného stínění propojeného s inteligentním řízením pak 1 500 Kč/m2

Získat zpět můžete až 50 % uznatelných výdajů, maximálně však 500 tisíc Kč. Výše finální částky se odvíjí od množství úprav, které v rámci snížení energetické náročnosti budov provedete.

Do kdy lze dotaci čerpat

Úpravy podpořené dotací musíte dokončit do 24 měsíců ode dne odsouhlasení žádosti. 

Zvýhodnění

Platí pro majitele památkově chráněných staveb a žadatele z vybraných regionů (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj).

Na co ještě můžete dotaci uplatnit

Stínící technika je tak zase o něco dostupnější. Mimo dotace na rolety a žaluzie můžete v rámci stejného programu na snížení energetické náročnosti budov žádat o dotaci na zelenou střechu, zateplení (stěn, střechy, stropu, podlahy), pořízení nových oken a dveří, využití tepla z odpadních vod nebo na odborný posudek a technický dozor na stavbě.