Získejte dotace na stínicí techniku

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Během prvního programového období, které odstartovalo v roce 2014, z něj byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností. V roce 2021 přechází program do další etapy a své zaměření rozšiřuje o další oblasti.

Co je program Nová zelená úsporám?

Program NZÚ Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je zaměřen na podporu

 • opatření ke snížení energetické náročnosti budov
 • efektivního využití zdrojů energie v obytných domech a v budovách veřejného sektoru
 • výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností

Program pomáhá tisícům domácností uspořit náklady spojené s bydlením.

Napište si o nabídku produktů Minirol zdarma

Na co lze dotace čerpat?

Pokud plánujete stavět či zateplovat dům, vyměnit okna, dveře, pořídit si solární panely nebo rekuperační systém, je právě pro vás určen dotační program Nová zelená úsporám. Díky dotaci výrazně ušetříte náklady a budete bydlet lépe. První oblast podpory, tzv. Oblast A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů se týká zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí zateplované stavební konstrukce, a výměny výplní stavebních otvorů. 

Spolu s žádostí o zateplení domu můžete zažádat o podporu na instalaci stínicí techniky Minirol.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci stavebních výrobků venkovní stínicí techniky určených ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy. 

Dotace na venkovní rolety

Jaká je výše dotace na venkovní stínicí techniku Minirol?

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši:

 • 1000 Kč/m2 plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s manuálním ovládáním (mechanické i motorické ovládání, např. pomocí nástěnného vypínače nebo dálkového ovladače)
 • 1500 Kč/m2 plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s inteligentním motorickým řízením dle definice: je automatické ovládání stínicí techniky na základě vyhodnocení dat z intenzity slunečního záření, časového denního režimu uživatele a celoročního pohybu slunce.

Jaké jsou základní zásady programu?

 • Podpora je poskytována na opatření realizovaná na území ČR u staveb, u nichž byla žádost o stavební povolení (případně ohlášení stavby) podána před 1. 7. 2007.
 • Žadatelem o podporu může být vlastník nebo stavebník rodinného/bytového domu.
 • Na jeden dům lze podat pouze jednu žádost, ta může obsahovat kombinaci opatření z více oblastí podpory (např. zateplení, rekuperace, instalace stínicí techniky, instalace solárních panelů). 
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je stanovena na 5 mil. Kč.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti. Pro oblast A a instalaci stínicí techniky je rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů po 1. září 2018 včetně.

Jak žádat?

 • Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda si můžete dotaci dovolit či ne. S každou dotací je spojena určitá finanční spoluúčast žadatele. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co rekonstrukci či stavbu ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte požadovanou dokumentací. Orientační výši dotace, úspor, návratnosti investic i provozních nákladů si můžete předem spočítat na dotační online – kalkulačce
 • Dříve než přikročíte k samotnému podání žádosti, připravte si všechny potřebné povinné přílohy, tedy odborný posudek provedený odpovědnou osobou a krycí list technických parametrů vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Žádost můžete podat buď elektronicky přímo na stránkách NZÚ, případně ji můžete doručit poštou nebo osobně na příslušné krajské pracoviště Fondu
 • Po přijetí a akceptaci žádosti doložíte dokumentaci k provedeným pracem už jen čekáte na výplatu dotace. Přečtete si návod Jak na to krok za krokem

Už jste rekonstrukci či stavbu provedli?

I tak můžete čerpat dotace. Jak v tomto případě postupovat se dozvíte v návodu na stránce Krok za krokem po realizaci.

Máte dotazy k čerpání dotací?

Webové stránky programu: www.novazelenausporam.cz

Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500
Email: info@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Aktuální dokumenty a formuláře si stáhněte přímo z webu NZÚ v sekci: Dokumenty pro rodinné domy – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)