Získejte dotaci Nová zelená úsporám na venkovní stínění. Poradíme vám, jak na to

Článek
Získejte dotaci Nová zelená úsporám na venkovní stínění. Poradíme vám, jak na to

Dotační program Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí se zaměřením na snížení energetické náročnosti budov a zvýšení úspor domácností funguje od roku 2009. O dotace na stínicí techniku můžete opět žádat od září 2023, kdy začalo zatím poslední kolo dotací, na nějž bylo alokováno 55 miliard z modernizačního fondu.

Nechte si proplatit až 1 500 Kč/m2 na stínicí techniku

Jak mi může stínicí technika pomoci šetřit? Předchozí roky ukázaly, že venkovní stínění (venkovní rolety, rolety proti slunci neboli screeny) zlepšuje klima v místnosti po celý rok a přináší ještě větší energetické úspory než pouhá výměna oken. V zimě stínění brání únikům tepla až o 30 % a v létě sníží teplotu v interiéru o 3–7 °C. Zredukují se tak náklady na vytápění i použití klimatizace. I proto dávají v rámci programu NZÚ dotace na rolety obrovský smysl.

Výše příspěvku závisí mimo jiné na pokročilosti technologie stínění. Na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, která umožňuje nastavit úroveň zastínění, získáte v rámci dotací Nová zelená úsporám až 1 500 Kč/m2.

Nová zelená úsporám: Podmínky

Příjem žádostí do nového kola dotací NZÚ vypsalo ministerstvo v září 2023, a to jak pro rodinné domy, tak byty.  Výhodou je, že zažádat můžete kdykoli během realizace úprav nebo výstavby – tedy před, během i po dokončení stavebních prací. Klíčové je si promyslet, na co všechno budete o dotaci žádat. Výdaje jsou však uznatelné od 1. 1. 2021.

Žádosti se podávají pouze elektronicky a každý stavebník může podat pouze jednu žádost, která může obsahovat více položek. Kombinace více úprav (zateplení, výměna oken, instalace stínění) je navíc doporučená, protože od množství úprav se odvíjí celkový příspěvek. Ten se v průměru pohybuje kolem 215 tisíc Kč. 

Nová zelená úsporám: Výše dotace

Ministerstvo dotacemi pokrývá nejvýš 50 % výdajů, maximálně však 950 tisíc Kč.

A kdo může žádat? 

  • Vlastníci domů, které využívají k trvalému bydlení.

  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky).

  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Jak o dotaci NZÚ zažádat?

  1. Zvažte, jestli je pro vás výhodné tuto podporu využít. S každou dotací se totiž pojí povinnost přizpůsobit svůj projekt podmínkám příslušného dotačního programu, což může znamenat zásahy do vašeho projektu. 

  2. Stejně tak si spočítejte, zda si můžete dotaci dovolit. Nejen, že je s každou dotací spojená finanční spoluúčast žadatele, ale také se dotace na rolety vyplácí až zpětně – po ukončení stavby či rekonstrukce a po doložení požadované dokumentace. 

  3. Připravte si veškerou dokumentaci, kterou k podání žádosti potřebujete. 

  4. Máte založenou identitu občana? Pokud ne, založte si ji. Budete ji potřebovat. 

  5. Vyplňte elektronickou žádost o dotaci. Dokumenty i žádost předáte příslušným orgánům digitálně skrze informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR

  6. Pokud je žádost po všech stránkách v pořádku, čekáte pouze na schválení dotace.  Jestliže v ní něco chybí, přijde vám e-mailem výzva, co a do kdy musíte v žádosti upravit. Schválení žádosti vám přichází e-mailem.

  7. Jakmile všechny práce dokončíte, doložíte jejich realizaci, a to opět v informačním systému. Jestliže je veškerá dokumentace v pořádku, už jen čekáte na výplatu dotace. Pokud ne, obdržíte e-mail s výzvou k odstranění nedostatků s lhůtou pro doložení.

Na co všechno můžete dotaci uplatnit

Dotace na venkovní rolety patří do typu podpory přispívající na úpravy již stojících rodinných domů. V rámci ní můžete dále žádat o příspěvek na zateplení (obvodových stěn, střechy, stropu a podlah), výměnu oken a dveří, odborný posudek a technický dozor, zelené střechy nebo využití tepla z odpadních vod.