Možnosti ovládání

Předokenní rolety a screenové rolety   Sítě proti hmyzu   Rolovací garážová vrata   Samoopravitelná rychloběžná fóliová vrata   Rolovací průmyslová vrata a mříže

Předokenní rolety a screenové rolety

Elektrické ovládání

Elektrický pohon

Ovládání předokenních a screenových rolet pomocí elektrického pohonu zajišťuje nejvyšší míru pohodlí bez námahy spojené s manuální obsluhou. Díky plynulému chodu rolet se automaticky zvyšuje životnost samotného výrobku. Vyspělé pohony s elektronickou ochranou proti přimrznutí rolety nebo jejímu najetí na překážku ochrání roletu před poškozením, čímž zvyšují bezpečnost provozu. Řízení elektrického pohonu je standardně řešeno individuálně pomocí dvoupolohového roletového spínače. Pro váš vyšší domácí komfort je možné také skupinové či centrální řízení všech rolet nebo screenových clon kabelovým rozvodem propojenými elektronickými spínači, resp. programovatelnými spínači s rozšířenou funkcí (spínací hodiny, program astro, atd.). Volitelně lze rolety a clony vybavit přídavnými senzory se sluneční, větrnou či teplotní automatikou, které mohou i ve vaší nepřítomnosti zajistit příjemné klima ve spojení s úsporou energií pro vytápění a klimatizaci.
 

Rádiové řízení

S moderním rádiovým řízením můžete vaše výrobky ovládat bez omezení z jakéhokoli místa ve vašem domě. Dálkovým ovladačem je možno ovládat rolety a clony jednotlivě, po skupinách nebo centrálně, tzn. všechny najednou. Pro automatické řízení jsou k dispozici zvláštní provedení přenosného nebo nástěnného dálkového ovladače s rozšířenou funkcí (spínací hodiny, program astro, program dovolená, atd.), které lze již nazvat jako chytré ovládání. Velkou výhodou skupinového a centrálního rádiového řízení, oproti provedení s kabelovým vedením, je možnost kdykoli připojit další zařízení či provést změnu nastavení skupinově ovládaných zařízení. Pro maximální komfort doporučujeme pokročilý systém řízení chytrého ovládání za pomoci mobilního telefonu a vhodnou kombinaci přídavných senzorů.

 

Chytrá domácnost

Automatizovaná domácnost se stará o vaše pohodlí, bezpečí a přináší nejenom uživatelsky příjemné ovládání rolet a screenových clon, ale i úspory energií. Díky chytré domácnosti se již nemusíte starat o povětrnostní podmínky, zabezpečení domu, či nepříjemné slunce v letních měsících. V rámci nastavení scénářů a podmínek v kombinaci se senzory, lze povýšit obyčejné ovládání na chytrou domácnost. Zpětná vazba pohonů umožní zobrazení stavu, pozici výrobku v aplikaci a z jakéhokoliv koutu světa (nutná dostupnost internetu) je možné ovládat jednotlivé prvky a mít tak klidnou dovolenou. Většina aplikací na chytré ovládání je možné nainstalovat na mobilní telefon, tablet v dostupnosti pro iOS, Android.

Manuální ovládání

Klika

Ovládání pomocí kliky je k dispozici pro předokenní rolety a screenové clony. Klika ovládání je standardně pevně připojena ke kloubové hřídeli převodového mechanizmu rolety, avšak může být na přání dodána také jako odnímatelná. Tento typ ovládání je vhodný pro většinu rozměrů výrobku (v závislosti na typu výrobku).
 

Popruh/Šňůra

Předokenní rolety a screenové clony lze ovládat pomocí vertikálně vedeného popruhu nebo šňůry (pouze rolety) z interiéru. Popruh nebo šňůra jsou automaticky navíjeny do navíječe s integrovanou brzdou, díky níž lze roletu či clonu nastavit do libovolné pozice. Tento typ ovládání je vhodný pro malé až střední rozměry výrobku (v závislosti na typu výrobku).
 

Pružina

Screeny, předokenní rolety, rolovací garážová vrata či rolovací sítě (standardně) mohou být přímo manuálně ovládány tažením za madla umístěná obvykle na koncovém profilu. O automatické navíjení rolety či sítě do krycího boxu se stará tzv. kompenzační hřídelová pružina.
 
 

Sítě proti hmyzu

Manuální ovládání

Madlo

Sítě proti hmyzu se ovládají vždy manuálně. K ovládání sítí se používají různé typy madel nebo madlo příčky.
 

Rolovací garážová vrata

Elektrické ovládání

Elektrický pohon

Ovládání rolovacích garážových vrat pomocí elektrického pohonu zajišťuje nejvyšší míru pohodlí bez námahy spojené s manuální obsluhou. Plynulý chod elektrického ovládání zvyšuje životnost samotného výrobku. Pro případ dočasného výpadku elektrické sítě mohou být vrata vybavena elektrickým pohonem s manuální převodovkou, jež je nouzově ovládána pomocí odnímatelné kliky – tzv. NHK. Alternativou k manuálnímu nouzovému ovládání vrat je rozšíření o bateriový záložní zdroj UPS. Řízení elektrického pohonu je standardně řešeno individuálně pomocí dvoupolohového roletového spínače.
 

Rádiové řízení

S moderní značkovou řídící jednotkou s integrovaným přijímačem můžete vaše vrata ovládat kdykoli a za jakéhokoli počasí z pohodlí vašeho vozu pomocí kompaktního dálkového ovladače. Díky programovatelné řídící jednotce může být automaticky ovládáno také samotné osvětlení garáže, což dále zvyšuje komfort při parkování vozu v nočních hodinách. Při plně automatizovaném řízení jsou garážová rolovací vrata vybavena širokou škálou certifikovaných bezpečnostních prvků zajišťujících bezpečnost provozu a splňují tak veškeré standardy evropských předpisů a norem. Je to například ochrana proti najetí výplně vrat na překážku, záchytné zařízení proti nekontrolovanému odvinutí výplně vrat, světelná či zvuková signalizace chodu vrat, apod. Pro maximální komfort doporučujeme pokročilý systém řízení rolovacích garážových vrat pomocí přídavného GSM modulu. Ovládání vrat zde funguje na principu pouhého prozvonění telefonního čísla GSM modulu vaším osobním mobilním telefonem, přičemž vlastní provoz je zcela bezplatný. Tento způsob řízení není nikterak omezen či ovlivněn dosahem běžného rádiového signálu a je dostupný z jakéhokoli místa s pokrytím mobilní sítí GSM. Pomocí jednoduše formátovaných krátkých textových zpráv SMS lze snadno spravovat seznam oprávněných telefonních čísel. Odpadají tak případné problémy se ztrátou dálkových ovladačů, nutná výměna baterií, apod.
 

Manuální ovládání

Pružina

Rolovací garážová vrata mohou být např. v případě nedostupnosti elektrické sítě přímo manuálně ovládána tažením za madla umístěná obvykle na koncovém profilu. O automatické navíjení rolety do krycího boxu se stará tzv. kompenzační hřídelová pružina.
 

Samoopravitelná rychloběžná fóliová vrata

Elektrický pohon

Rychloběžná samoopravitelná fóliová vrata jsou vybavena elektrickým rychloběžným pohonem s frekvenčním měničem, který zajišťuje hladký a plynulý chod vrat, maximální životnost a možnost extrémní frekvence provozu. Rychloběžná fóliová vrata DYNACO jsou dle EN12604 testována na 750.000 - 1.000.000 provozních cyklů (dle typu a rozměru). Výjimečné nejsou v praxi ani aplikace, kdy vrata DYNACO dosahují i více než 1.000 provozních cyklů otevření+zavření za den. Otvírací rychlosti (podle typu a rozměru vrat) jsou od 1,2 až do 2,7 m/s. Rychlosti zavírání, rovněž dle typu a rozměru, od 0,5 do 1,2 m/s.

Výkony motorů od 0,75 do 1,5kW, provozní napětí 1x230V (volitelně možno třífázové 400V), řídící napětí 24V.
 

Řízení vrat, ovládací a bezpečnostní prvky, signalizace, diagnostika

Vrata jsou vybavena moderní řídící jednotkou, která prochází neustálým vývojem a zlepšováním podle aktuálních trendů a zpětné vazby z praxe. Vrata je možno připojit na systémy jako EPS či EZS.

Základní ovládání vrat probíhá prostřednictvím tlačítek na řídící jednotce v kombinaci s mnoha dalšími ovládacími prvky, dle přání zákazníka. Mezi ta nejpoužívanější zařízení patří zejména tahové spínače, dodatečná tlačítka, dálkové ovladače, radary, indukční smyčky, bezkontaktní přístupové systémy, čtečky karet a čipů, GSM moduly, ovládání jiným způsobem atd. Vrata je možno zapojit do „kaskády“, tedy tzv. komorového provozu, kdy na tunelu jsou jedna vrata propojena s druhými a vzájemně se ovládají mezi sebou. Při tomto řešení pak není otvor nikdy otevřený. Jde o velmi často využívaný způsob provozu v prostředí, kde jsou kladeny vysoké požadavky na zachování čistoty nebo maximální eliminaci energetických ztrát.

Standardními bezpečnostními prvky jsou podle typu vrat detektor odrolování, infrazávora umístěná přímo v konstrukci vrat a bezdrátový detektor překážek ve spodním flexibilním vaku vrat. Na požádání je možno vrata dodatečně vybavit například doplňkovými infrazávorami, inframřížemi, elektronickými pojistkami proti vtažení (u nízkých otvorů), prezenčními systémy, které detekují přítomnost osob či materiálu v nastaveném prostoru atd.

Jako signalizaci je možno k řídící jednotce připojit semafory, majáky, a jiná podobná zařízení. Software řídící jednotky umožňuje nejen nastavení mnoha parametrů provozu, ale rovněž kromě dalších funkcí diagnostikuje případné závady, zaznamenává počet provozních cyklů, chybová hlášení apod.
 

Nouzové otevření

Pro případ poruchy je standardní součástí každých vrat klika pro nouzové manuální otevření. V případě výpadku elektrického napájení je možno vrata otevřít manuálně klikou, nebo je možno je pro tyto situace vybavit záložním zdrojem UPS a kitem pro automatické či poloautomatické otevření při výpadku proudu. Některé typy vrat je možno rovněž doplnit řetězovým nouzovým ovládáním nebo únikovým východem integrovaným přímo v ploše fólie.

 

 

Rolovací průmyslová vrata a mříže

Elektrické ovládání

Elektrický pohon

Ovládání rolovacích průmyslových vrat a mříží pomocí třífázového elektrického nástrčného (menší až střední rozměry vrat) či řetězového pohonu (zvláště velké rozměry vrat) zajišťuje nejvyšší míru provozní účinnosti a díky plynulému chodu zvyšuje životnost samotného výrobku. Pohony rychloběžných rolovacích vrat jsou navíc standardně vybaveny integrovaným frekvenčním měničem pro dosažení vysoké rychlosti otevírání vrat (až 1,7 m/s) a plynulého rozjezdu a brzdění vrat v koncových polohách. Pro případ dočasného výpadku elektrické sítě jsou pohony vrat standardně vybaveny odnímatelnou klikou pro manuální zavření vrat – tzv. NHK, volitelně také řetězovou nouzovou převodovkou – tzv. KNH. Alternativou k manuálnímu nouzovému ovládání vrat je možné doplnění o výkonný třífázový přetížitelný záložní zdroj. Řízení elektrického pohonu je standardně řešeno pomocí základní analogové či digitální řídící jednotky s ovládací klávesnicí.
 

Řízení vrat

S moderní, plně automatizovanou a programovatelnou značkovou digitální řídící jednotkou je zajištěn maximální komfort, bezpečný a bezporuchový provoz rolovacích vrat a mříží. Vzájemným sladěním pohonů a řízení, jež pochází od jednoho z nejvýznamnějších a renomovaných výrobců, je dosaženo dlouhé životnosti a snadné údržby zařízení. Veškerá funkční nastavení a provozní informace jsou dostupné přímo z úrovně uživatele, který má kdykoli kompletní přehled o stavu zařízení hlášením z integrovaného informačního displeje. Při plně automatizovaném řízení jsou průmyslová rolovací vrata a mříže vybaveny širokou škálou certifikovaných bezpečnostních prvků zajišťujících bezpečnost provozu a splňují tak veškeré standardy evropských předpisů a norem. Je to například ochrana proti najetí výplně vrat / mříže na překážku, záchytné zařízení proti nekontrolovanému odvinutí výplně (integrováno u nástrčných pohonů), světelná či zvuková signalizace chodu vrat apod.

Pro maximální komfort doporučujeme pokročilý systém řízení rolovacích průmyslových vrat a mříží pomocí přídavného GSM modulu. Ovládání vrat zde funguje na principu pouhého prozvonění telefonního čísla GSM modulu vaším osobním mobilním telefonem, přičemž vlastní provoz je zcela bezplatný. Tento způsob řízení není nikterak omezen či ovlivněn dosahem běžného rádiového signálu a je dostupný z jakéhokoli místa s pokrytím mobilní sítí GSM. Pomocí jednoduše formátovaných krátkých textových zpráv SMS lze snadno spravovat seznam oprávněných telefonních čísel. Odpadají tak případné problémy se ztrátou dálkových ovladačů, nutná výměna baterií, apod.